شرایط داعش برای اعزام حجاج!

شرایط داعش برای اعزام حجاج!داعش، همچنین، از علاقه مندان به شرکت در حج خواسته است تا مجموعه ای از مدارک شناسایی مورد نظر این گروه را در اختیارش قرار دهند. شرایط داعش برای اعزام حجاج! داعش، همچنین، از علاقه مندان […]

Continue reading »