تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردند

تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردندگروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با حمله به منطقه ای در شمال حلب، بخش اعظم كلیسای مریم مقدس را تخریب كردند. تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردند گروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با […]

Continue reading »