آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟

آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟مکاشفه یکی از موضوعات جذاب و جالب برای همه انسانهایی است که به عالم غیرمادی و متافیزیک اعتقاد وعلاقه دارند. باید پذیرفت این توانایی صرف نظر از ویژگی های خاصی که دارد به […]

Continue reading »