دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسم

دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسمشیخ « نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: برای ریشه کنی تروریسم تکفیری از جمله داعش باید از گسترش اندیشه وهابی و حمایت مالی و نظامی از […]

Continue reading »