توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! +عکس

توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! +عکسانتشار تصاویری از یک برنامه تلویزیونی که به دلایل ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان می پرداخت، کاربران شبکه اجتماعی را به واکنش وا داشت. توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! […]

Continue reading »

نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی

نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبیپس از حضور تعدادی از مبلغان وهابی از عربستان سعودی در یکی از دبیرستان های آفریقای جنوبی، نگرانی های جدی ای در این باره بوجود آمد و به گفته مقامات امنیتی […]

Continue reading »