سفیانی ترکیب سلفی‌گری و روشنفکری است/ صف‌بندی‌های آخرالزمانی خیلی واضح در منطقه دیده می‌شود

امروز منطقه به‌شدت دو قطبی شده است؛ دو قطبی خط امام زمان(عج) و خط مقابل آن و باید رویکرد فلسفه تاریخ شیعه را در تحلیل حوادث منطقه‌ای اصل قرار دهیم و آن وقت نسبت بین حوادث آخرالزمانی و وقایع کنونی […]

Continue reading »