گرفتن عکس سلفی در مسجدالحرام، حرام است!

گرفتن عکس سلفی در مسجدالحرام، حرام است!علمای وهابی سعودی در اقدامی عجیب تاکید کردند که گرفتن عکس سلفی در مسجدالحرام، حرام است! گرفتن عکس سلفی در مسجدالحرام، حرام است! علمای وهابی سعودی در اقدامی عجیب تاکید کردند که گرفتن عکس […]

Continue reading »