خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟

خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟آیت‌الله ری‌شهری در درس تفسیر قرآن با اشاره به دومین آیه سوره مبارکه «بقره» به تشریح معانی مختلف «کتاب» در قرآن کریم پرداخت. خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟ آیت‌الله ری‌شهری در درس […]

Continue reading »