چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟

چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟بسیاری از دعاهای مأثور در این ماه با صلوات شروع می شود که توجه به شئون نبی اکرم و ائمه معصومین(صلوات الله علیهم اجمعین) است. چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟ بسیاری از دعاهای مأثور […]

Continue reading »