آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوت

آنچه که رهبر انقلاب در جوانی نداشت ولی جوانان امروز دارند +صوتچه کسی به جوانان گفت بروید اعتکاف کنند سه روز روزه بگیرید از مسجد بیرون نیایید وقتتان را به عبادت و ذکر و دعا و تضرع و توسل بگذرانید؟ […]

Continue reading »