فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکس

فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکسیک مدیر حوزوی در پست اینستاگرام خود از فیش حقوقی طلاب متاهل پایه دهم رونمایی کرد و توضیحات درباره درآمد طلاب و روحانیون داد. فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکس یک مدیر حوزوی در پست […]

Continue reading »