تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!

تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!خانواده دانش‌آموزی مسلمان در «لانگ آیلند» نیویورک به دلیل اینکه مسئولین مدرسه او را مجبور کرده‌اند که اعتراف کند، عضو داعش و تروریست است، از مسئولین امر شکایت کردند. تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی! خانواده دانش‌آموزی […]

Continue reading »