فضایل علی(ع) گفتنی نیست

فضایل علی(ع) گفتنی نیستفضایل امیر المومنین(ع) حق است اما گفتنی نیست! زیرا ما ضعیفُ العقل و الایمان هستیم و ظرفیت نداریم. فضایل علی(ع) گفتنی نیست فضایل امیر المومنین(ع) حق است اما گفتنی نیست! زیرا ما ضعیفُ العقل و الایمان هستیم […]

Continue reading »