ماجرای محافظت امام علی(ع) از فرد یهودی

ماجرای محافظت امام علی(ع) از فرد یهودیشیوه تعامل و برخورد حضرت علی(ع) با دشمنان در روابط اجتماعی، نوع برخورد با از کار افتادگان و درماندگان و حتی نوع برخورد با همسایگان همگی نشانه‌هایی از رفتار اخلاق قرآنی و اسلامی است […]

Continue reading »