محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!

محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!عده فلاحی تصریح کرد: تبدیل محل نزول وحی به نبی مکرم اسلام(سرزمین حجاز) به خواستگاه اندیشه تکفیری امری تأسف‌انگیز است. محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری! عده فلاحی تصریح کرد: تبدیل […]

Continue reading »