نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص)

نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص)فیلم محمد رسول‌الله (ص)، پاسخی محکم به شبهات و تحریفات مطرح شده توسط سلمان رشدی و امثال اوست نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص) فیلم محمد رسول‌الله (ص)، پاسخی […]

Continue reading »