بمب‌گذار مدینه مانند ابن ملجم است! +عکس

بمب‌گذار مدینه مانند ابن ملجم است! +عکسمحمد العریفی در جدیدترین اظهار نظر خود، بیان داشته کسی که عملیات بمبگذاری مدینه را انجام داده، مانند کسی است که حضرت علی علیه السلام را به قتل رسانده است. بمب‌گذار مدینه مانند ابن […]

Continue reading »