مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند

مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند«سلطان سوکوتو»، رئیس امور اسلامی در شورای عالی نیجریه ضمن درخواست آزادی شعائر دینی مسلمانان در این کشور گفت: اعطای مجوز حجاب برای مسلمانان لطف به آن‌ها نیست بلکه یک حق است. مسلمانان نیجریه خواستار […]

Continue reading »

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستندجدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان کانادا نشان می دهد که میزان و شدت تبعیض علیه این اقلیت از گذشته بیشتر شده است. بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند جدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان […]

Continue reading »