مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!

مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!در ایالات متحده یهودیان دو برابر و هندوها سه برابر مسیحیان از تحصیلات دانشگاهی و یا حرفه ای برخوردار هستند . مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا! در ایالات متحده یهودیان دو برابر […]

Continue reading »

کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلند

کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلندبزرگ‌ترین دین مردم اسکاتلند مسیحیت است، با این وجود جمعیت مسیحیان این کشور در حال کاهش است. کاهش جمعیت مسیحیان در اسکاتلند بزرگ‌ترین دین مردم اسکاتلند مسیحیت است، با این وجود جمعیت مسیحیان این کشور در […]

Continue reading »