بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس

بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیستعدادی از روحانیون شیعه و اهل سنت مقیم انگلیس بیانیه مشترکی را در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی صادر نمودند. بیانیه مشترک گروهی از علمای شیعه وسنی انگلیس […]

Continue reading »