نامه ای از سوی 313 یاور مقام معظم رهبری +اسامی امضاء گنندگان

نامه ای از سوی 313 یاور مقام معظم رهبری +اسامی امضاء گنندگاندر بخشی از این نامه آمده: هشدارهای مکرر حضرتعالی درباره جریان نفوذ و مصداق شناسی نحله‌های آن، خصوصا سرمایه گذاری دشمنان اسلام در تغییر باورهای عمومی جامعه اسلامی و […]

Continue reading »