آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟

آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟حضرت آیت الله روحانی استفاده از مطالب و اخبار سایتهای خبری بدون ذکر منبع را جایز ندانست. آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟ حضرت آیت […]

Continue reading »