آِیا دجال شخص است یا نماد؟

آِیا دجال شخص است یا نماد؟در بین ویژگی‌های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد یا شخص بودن دجّال از چالش برانگیزترین مباحث به شمار می‌رود. آِیا دجال شخص است یا نماد؟ در بین ویژگی‌های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد […]

Continue reading »