نوری زاده منکر غیبت امام زمان(ع) و شهادت امام حسن عسگری(ع) شد +فیلم

نوری زاده منکر غیبت امام زمان(ع) و شهادت امام حسن عسگری(ع) شد +فیلمعلیرضا نوری زاده به انکار مسئله غیبت امام زمان(ع) و شهادت امام حسن عسگری علیه السلام پرداخت. نوری زاده منکر غیبت امام زمان(ع) و شهادت امام حسن عسگری(ع) […]

Continue reading »