نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینی

نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینیمطالعات نشان می‌دهد اکثر مسلمانان کانادایی بر این عقیده‌اند که تبعیض دینی و فرهنگی در این کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است. نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینی مطالعات نشان می‌دهد اکثر […]

Continue reading »