عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس

عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکسآیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری در دوران زندگی خیلی سختی کشیده بود. و داغ چند فرزند دیده بود. عالمی که عزرائیل را دید ونترسید/عکس آیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری در دوران زندگی خیلی […]

Continue reading »