روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل استوهابیت در سال 1925 میلادی بر شهر مکه مکرمه کنترل یافت و جوانان بیکار را برای وارد کردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد. روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل […]

Continue reading »

تفاوت دیدگاه اهل سنت با وهابیت درباره امام زمان(ع) +فیلم

با وجود اینکه باور به ظهور امام زمان(ع) از بدیهیات اعتقادات اسلام است، ولی شبکه های وهابی با اغراض گوناگون به انکار این واقعیت می پردازند. از همین مسأله می توان به تفاوت مذهب اهل سنت با وهابیت پی برد. […]

Continue reading »