زنان پس از تغییر قانون بخشش سقط‌جنین توسّط پاپ

زنان پس از تغییر قانون بخشش سقط‌جنین توسّط پاپ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از هافینگتن پست، براساس آموزه‌های کلیسا، سقط‌جنین خودبه‌خود منجر به تکفیر زن و تمام کسانی که در آن پروسه دست داشته‌اند می‌شود. اما فرانسیس مثل همیشه […]

Continue reading »