تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟

تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟آمارهای مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که دین اسلام همچنان سریعترین دین درحال رشد در دنیا محسوب شده و تا سال ۲۰۷۰، اسلام بر مسیحیت غلبه کرده و به […]

Continue reading »

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده […]

Continue reading »