چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتنیکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود. چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن یکی، دو ساعت که […]

Continue reading »