تظاهرات مردم اتاوا در کانادا در اعتراض به قتل یک مسلمان +عکس

تظاهرات مردم اتاوا در کانادا در اعتراض به قتل یک مسلمان +عکسصدها تن از مردم شهر اتاوا در کانادا در اعتراض به کشته شدن یک مسلمان سیاه پوست در زندان پلیس تظاهرات کردند. تظاهرات مردم اتاوا در کانادا در اعتراض […]

Continue reading »

نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینی

نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینیمطالعات نشان می‌دهد اکثر مسلمانان کانادایی بر این عقیده‌اند که تبعیض دینی و فرهنگی در این کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است. نگرانی مسلمانان کانادا از افزایش تبعیض دینی مطالعات نشان می‌دهد اکثر […]

Continue reading »

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستندجدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان کانادا نشان می دهد که میزان و شدت تبعیض علیه این اقلیت از گذشته بیشتر شده است. بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند جدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان […]

Continue reading »