اسرائیل یک سایت قرآنی راه اندازی کرد!

اسرائیل یک سایت قرآنی راه اندازی کرد!پروژه رژیم صهیونیستی برای راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی «قرآن‌نت» باعث سوء‌ظن‌ها و انتقادهای فراوانی از سوی علمای مسلمان شده است. اسرائیل یک سایت قرآنی راه اندازی کرد! پروژه رژیم صهیونیستی برای راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی «قرآن‌نت» […]

Continue reading »