مسلمانان سین کیانگ چین امسال هم از روزه داری منع شدند!

مسلمانان سین کیانگ چین امسال هم از روزه داری منع شدند!کارمندان دولت،دانش آموزان و کودکان در منطقه مسلمان نشین چین که «سین کیانگ» نان دارد از روزه داری در ماه مبارک رمضان منع شده اند. وب سایت های دولت چین […]

Continue reading »