دیوانه کیست؟!

دیوانه کیست؟!امیرالمؤمنین علی علیه السلام نتیجه تندخویی را دو چیز دانسته اند. دیوانه کیست؟! امیرالمؤمنین علی علیه السلام نتیجه تندخویی را دو چیز دانسته اند.دیوانه کیست؟! بک لینک رنک 1 بازی

Continue reading »