نگاه‌های متفاوت درباره غنا و موسیقی به گزارش آیت‌الله گرامی

نگاه‌های متفاوت درباره غنا و موسیقی به گزارش آیت‌الله گرامی به گزارش دین‌آنلاین آیت‌الله گرامی در درس خارج فقه خود و در تبیین نظریات مختلف درباره موسیقی و غنا، گزارشی از نگاه‌های متفاوت فقیهان به این موضوع ارائه داد که […]

Continue reading »