گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبان

گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبانماه شعبان را باید ماهی آراستۀ به اخلاق نبوی نفسیر نمود، ماهی که در روایات صراحتاّ به نبیّ مکرم اسلام تعلق دارد گفتاری از آیت‌الله جوادی‌آملی در خصوص ماه شعبان ماه شعبان را […]

Continue reading »