همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان

همایش “مد لباس اسلامی” در خراسانمدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: همایش کشوری “مد لباس اسلامی” با نگاهی به صنایع دستی در بجنورد برگزار می شود. همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: […]

Continue reading »