ادامه کارشکنی های عربستان برای حج/ سفر زایر ایرانی با هواپیمای ایرانی ممنوع!

ادامه کارشکنی های عربستان برای حج/ سفر زایر ایرانی با هواپیمای ایرانی ممنوع!
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مذاکراتی در زمینه امنیت و عزت حجاج با عربستان سعودی صورت گرفت ولی آنها شرایط را برای حجاج ایرانی سخت کردند.

ادامه کارشکنی های عربستان برای حج/ سفر زایر ایرانی با هواپیمای ایرانی ممنوع!

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مذاکراتی در زمینه امنیت و عزت حجاج با عربستان سعودی صورت گرفت ولی آنها شرایط را برای حجاج ایرانی سخت کردند.
ادامه کارشکنی های عربستان برای حج/ سفر زایر ایرانی با هواپیمای ایرانی ممنوع!

خرید بک لینک

سپهر نیوز