براساس آمارها رشد و شکوفایی اسلام از مسیحیت بیشتر است

رسانه خبری کاتولیک آنلاین اعلام کرد: دین اسلام از نظر رشد جمعیت، همچنان پیشرو ادیان دیگر از جمله مسیحیت است و این مسئله بایستی مدنظر کشیشان و پیروان مسیحیت قرار بگیرد.

استخدام

دانلود موزیک