برگزاری روز ملاقات با همسایگان مسلمان در کارولینای جنوبی

روز ملاقات با همسایگان مسلمان با دعوت از پیروان ادیان مختلف در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا برگزار شد.

آهنگ جدید

کانون نماز