بهداشت نامطلوب مساجد صدای سعودی ها را درآورد

شهروندان منطقه «ثول» در استان «جده» عربستان از سطح پایین بهداشت و ضعف نظارت بر مساجد این منطقه ابراز نارضایتی کردند.

اخبار دنیای دیجیتال

خرم خبر