تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی

تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی
در ادامه آزار و اذیت مسلمانان در میانمار، ده‌ها تن از بودائیان افراطی به مسجدی در بخش مرکزی این کشور حمله و آنها را به قتل تهدید کردند.

تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی

در ادامه آزار و اذیت مسلمانان در میانمار، ده‌ها تن از بودائیان افراطی به مسجدی در بخش مرکزی این کشور حمله و آنها را به قتل تهدید کردند.
تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی

دانلود فیلم خارجی