تصاویری زیبا از دو مسجد معروف در فلسطین

تصاویری زیبا از دو مسجد معروف در فلسطین
مسجد قبة الصخره یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های هنر معماری ارزشمند تمدن اسلامی است که در زمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی ساخته شد و معمولا با مسجد الاقصی اشتباه گرفته می شود.

تصاویری زیبا از دو مسجد معروف در فلسطین

مسجد قبة الصخره یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های هنر معماری ارزشمند تمدن اسلامی است که در زمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی ساخته شد و معمولا با مسجد الاقصی اشتباه گرفته می شود.
تصاویری زیبا از دو مسجد معروف در فلسطین