تصاویر قدیمی از حضور علما در پیاده‌روی کربلا

تصاویر قدیمی از حضور علما در پیاده‌روی کربلا
هیچ کس در روز قیامت نیست مگر اینکه آرزو می‌کند ای کاش امام حسین(ع) را زیارت کرده بودم، آن هنگامی که می‌بیند با زوار امام حسین(ع) چه می‌کنند و چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می‌شوند.

تصاویر قدیمی از حضور علما در پیاده‌روی کربلا

هیچ کس در روز قیامت نیست مگر اینکه آرزو می‌کند ای کاش امام حسین(ع) را زیارت کرده بودم، آن هنگامی که می‌بیند با زوار امام حسین(ع) چه می‌کنند و چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می‌شوند.
تصاویر قدیمی از حضور علما در پیاده‌روی کربلا

خرید بک لینک

اسکای نیوز