توصیه های امام صادق (ع) به روزه‌ داران

توصیه های امام صادق (ع) به روزه‌ داران
امام صادق علیه السلام می فرماید: از جمله اینکه حالت تو در حال روزه‌ات این باشد که خود را مشرف به آخرت بینی و حالت تو حالت خضوع و خشوع و انکسار و خواری باشد و حالت بنده ترسان از مولایش و دلت پاک از عیوب و باطنت مبرای از حیله و مکر باشد.

توصیه های امام صادق (ع) به روزه‌ داران

امام صادق علیه السلام می فرماید: از جمله اینکه حالت تو در حال روزه‌ات این باشد که خود را مشرف به آخرت بینی و حالت تو حالت خضوع و خشوع و انکسار و خواری باشد و حالت بنده ترسان از مولایش و دلت پاک از عیوب و باطنت مبرای از حیله و مکر باشد.
توصیه های امام صادق (ع) به روزه‌ داران

ganool review