جدال لفظی دو شبکه وهابی درباره مقام معظم رهبری! +فیلم

اینبار یکی از شبکه ها نتوانست در مقابل دروغ و سیاه نمایی شبکه دیگر ساکت بنشیند و مجبور به رو کردن حیله گری های همکار قدیمی خود شد.

وبلاگ اطلاعات

سیستم اطلاع رسانی