حجاب؛ از ممنوعیت در جمهوری آذربایجان و نیجریه تا اجبار در گامبیا

پوشش زنان مسلمان همواره مورد توجه جوامع اسلامى، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت‌ها بوده و این فریضه الهی، ضرورتی فرهنگی و اجتماعی در میان بانوان مسلمان است.

خرم خبر

تکنولوژی جدید