در اسلام چیزی به نام دموکراسی نداریم! +فیلم

در این فیلم به خوبی می بینید که شبکه های وهابی نه تنها موافق دموکراسی نیستند بلکه با تفسیر اشتباه خود، اسلام را مخالف دموکراسی و انتخابات معرفی می کنند!

فیلم سریال آهنگ

استخدام ایران