در چه حالتی خداوند کار دنیا و آخرتت را کفایت مى ‏كند؟

امام زین العابدین علیه السلام در سخنی گهربار کاری که موجب می شود خداوند كار دنيا و آخرتت را كفايت و آنچه را دوست دارى برايت نگه دارد، را بیان فرموده اند.

مد روز

روزنامه قانون