رئیس دفتر تبلیغات از تحول در نگرش حوزه برای مواجهه با علوم انسانی خبر داد

رئیس دفتر تبلیغات از تحول در نگرش حوزه برای مواجهه با علوم انسانی خبر داد

به گزارش دین‌آنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معتقد است با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و آغاز شدن فعالیت‌ها در جهت به کرسی نشاندن و عملی کردن آموزه‏‌های دینی در عرصه‏ اجتماع  و تشکیل حکومت و جامعه دینی، دست‌آوردی که به‌تدریج برای حوزه‏ به دست آمده، آن است که حوزه‏ با دشواری‌ها، مشاکل و موانع پیاده کردن وجه اجتماعی دین بیشتر آشنا شده است.

او در ادامه گفته است: قبل از انقلاب تصور می‌شد که به‌سهولت می‌توان جامعه را دینی و مناسبات اجتماعی را اسلامی کرد، اما به نظرم اکنون این درک درحال حاصل شدن است که این کار به‌آسانی نیست؛ در حقیقت درک بسیط جای خود را به درک پیچیده داده است.

وی افزوده است: فضلایی که به هر صورت در این حوزه‌ها مشغول هستند و در حقیقت دغدغه احیای تمدن اسلامی یا اقتصاد اسلامی را دارند و دستی در علوم انسانی و اسلامی دارند، متوجه شده‌اند که این کار، آسان نیست. قبل از انقلاب تصور این بود که بین آموزه‏‌های اسلامی و پیاده شدن در جامعه فقط عنصر مانع وجود دارد یعنی یک حکومت طاغوتی مانع است و اگر این حکومت کنار رود، برای تحقق این امور بسیاری از موانع و مشکلات از بین می‌روند؛ گمان می‌کنم در حال حاضر برخی از حوزویان در حال رسیدن به این جمع‌بندی هستند که کارهای جدی علمی برای حل این مشکلات و موانع نیاز است.

این سخنان رئیس دفتر تبلیغات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از طراحان اصلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در دومین هم‌اندیشی روش‌های تحقیق در علوم انسانی که در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد، گفت: «به اعتقاد من نیاز نیست که علوم اجتماعی متناظر با فرهنگ اسلام تولید شود بلکه باید علوم اجتماعی متناظر با فرهنگ خود را ببینیم و دریابیم، چون این علوم وجود داشته و در طول زمان تغییرات خود را داشته است. تنها باید آن را دید و شناخت.» سخنی که می‌تواند شاهدی بر تغییر نگرش و رویکرد متولیان اسلامی‌سازی علوم انسانی باشد.

علوم انسانی تا پیش از این از سوی اصحاب اسلامی‌سازی به دلیل اتهام برخورداری از چارچوب معرفتی و پارادایمیک غربی، از نظر ایشان تنها با استحاله مبنایی و ریشه‌ای قابل اسلامی سازی بود اما حالا انگاری حمید پارسانیا با طرح این سخنان درصدد گفتن این نکته است که با پذیرش برخی از همان روش‌ها نیز می‌توان به سراغ بومی‌سازی علوم انسانی رفت. شاید این سخنان نشان دهنده تحول در مواجهه حوزه علمیه با اجتماع و علوم انسانی باشد؛ ماجرایی که رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم از آن خبر داده است.

رئیس دفتر تبلیغات از تحول در نگرش حوزه برای مواجهه با علوم انسانی خبر داد

به گزارش دین‌آنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معتقد است با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و آغاز شدن فعالیت‌ها در جهت به کرسی نشاندن و عملی کردن آموزه‏‌های دینی در عرصه‏ اجتماع  و تشکیل حکومت و جامعه دینی، دست‌آوردی که به‌تدریج برای حوزه‏ به دست آمده، آن است که حوزه‏ با دشواری‌ها، مشاکل و موانع پیاده کردن وجه اجتماعی دین بیشتر آشنا شده است.

او در ادامه گفته است: قبل از انقلاب تصور می‌شد که به‌سهولت می‌توان جامعه را دینی و مناسبات اجتماعی را اسلامی کرد، اما به نظرم اکنون این درک درحال حاصل شدن است که این کار به‌آسانی نیست؛ در حقیقت درک بسیط جای خود را به درک پیچیده داده است.

وی افزوده است: فضلایی که به هر صورت در این حوزه‌ها مشغول هستند و در حقیقت دغدغه احیای تمدن اسلامی یا اقتصاد اسلامی را دارند و دستی در علوم انسانی و اسلامی دارند، متوجه شده‌اند که این کار، آسان نیست. قبل از انقلاب تصور این بود که بین آموزه‏‌های اسلامی و پیاده شدن در جامعه فقط عنصر مانع وجود دارد یعنی یک حکومت طاغوتی مانع است و اگر این حکومت کنار رود، برای تحقق این امور بسیاری از موانع و مشکلات از بین می‌روند؛ گمان می‌کنم در حال حاضر برخی از حوزویان در حال رسیدن به این جمع‌بندی هستند که کارهای جدی علمی برای حل این مشکلات و موانع نیاز است.

این سخنان رئیس دفتر تبلیغات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از طراحان اصلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در دومین هم‌اندیشی روش‌های تحقیق در علوم انسانی که در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد، گفت: «به اعتقاد من نیاز نیست که علوم اجتماعی متناظر با فرهنگ اسلام تولید شود بلکه باید علوم اجتماعی متناظر با فرهنگ خود را ببینیم و دریابیم، چون این علوم وجود داشته و در طول زمان تغییرات خود را داشته است. تنها باید آن را دید و شناخت.» سخنی که می‌تواند شاهدی بر تغییر نگرش و رویکرد متولیان اسلامی‌سازی علوم انسانی باشد.

علوم انسانی تا پیش از این از سوی اصحاب اسلامی‌سازی به دلیل اتهام برخورداری از چارچوب معرفتی و پارادایمیک غربی، از نظر ایشان تنها با استحاله مبنایی و ریشه‌ای قابل اسلامی سازی بود اما حالا انگاری حمید پارسانیا با طرح این سخنان درصدد گفتن این نکته است که با پذیرش برخی از همان روش‌ها نیز می‌توان به سراغ بومی‌سازی علوم انسانی رفت. شاید این سخنان نشان دهنده تحول در مواجهه حوزه علمیه با اجتماع و علوم انسانی باشد؛ ماجرایی که رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم از آن خبر داده است.

رئیس دفتر تبلیغات از تحول در نگرش حوزه برای مواجهه با علوم انسانی خبر داد